Gravsten

Gravsten

Gravstenar

Information om våra Gravstenar.

Lär dig att recitera den ädla Koranen

Lär dig att recitera den ädla Koranen

Lär dig att recitera den ädla Koranen
För barn i Al-Rashideen Moské i Gävle

Vintersessionen börjar i September och pågår fram till Juni varje år.
Det tar emot studenter i staden Gävle, vars åldrar sträcker sig från (6-18) år.
Eleverna är indelade i grupper efter ålder.
Studieplanen som följs i varje avsnitt är baserad på följande teman:

  • Koranen
  • Trosbekännelse
  • Underlättad rättsvetenskap
  • Profetens biografi
  • Profetisk tradition

Moralisk Där huvudteman för varje avsnitt godkänns genom ett möte innan sessionen börjar.

Kursen övervakas av en volontär lärarpersonal och personalens uppgifter är indelade i utbildnings-, administrativa och fritidsuppgifter.

Alla studenter är registrerade i våra namnlistor.
Nykomlingarna finns med i detaljerade namnlistor.

Kursen avslutas med en ceremoni som inkluderar utdelning av heders- och närvarobevis och examensbevis med symboliska gåvor till alla studenter.
Utbildningsaktiviteten kompletteras med vissa fritidsaktiviteter som externa resor och fysisk träning som fotboll.

Lördagsaktiviteter för Tjejer

Lördagsaktiviteter för Tjejer

ALLA LÖRDAGAR
Lektion på arabiska språket från klockan 10:00 – 12:30
Lektion på svenska språket från klockan 12:30 – 14:30
Distans lektion på ZOOM-online från klockan 11:00 -12:30
(krav att man har ZOOM installerat)


Lektionerna inkluderar läran av Koranen, Hadith, Rättsvetenskap och Profetens biografi.
Vi tillhandahåller också aktiviteter för barnen i biblioteket samt sommaraktiviteter i skogen, kontakta oss för ytterligare information.

End of content

End of content