Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 14 oktober, 2021 av Webadmin

Lördagsaktiviteter för Tjejer

ALLA LÖRDAGAR
Lektion på arabiska språket från klockan 10:00 – 12:30
Lektion på svenska språket från klockan 12:30 – 14:30
Distans lektion på ZOOM-online från klockan 11:00 -12:30
(krav att man har ZOOM installerat)

Lektionerna inkluderar läran av Koranen, Hadith, Rättsvetenskap och Profetens biografi.
Vi tillhandahåller också aktiviteter för barnen i biblioteket samt sommaraktiviteter i skogen, kontakta oss för ytterligare information.