Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 14 oktober, 2021 av Webadmin

Lär dig att recitera den ädla Koranen

Lär dig att recitera den ädla Koranen
För barn i Al-Rashideen Moské i Gävle

Vintersessionen börjar i September och pågår fram till Juni varje år.
Det tar emot studenter i staden Gävle, vars åldrar sträcker sig från (6-18) år.
Eleverna är indelade i grupper efter ålder.
Studieplanen som följs i varje avsnitt är baserad på följande teman:

  • Koranen
  • Trosbekännelse
  • Underlättad rättsvetenskap
  • Profetens biografi
  • Profetisk tradition

Moralisk Där huvudteman för varje avsnitt godkänns genom ett möte innan sessionen börjar.

Kursen övervakas av en volontär lärarpersonal och personalens uppgifter är indelade i utbildnings-, administrativa och fritidsuppgifter.

Alla studenter är registrerade i våranamnlistor.
Nykomlingarna finns med i detaljerade namnlistor.

Kursen avslutas med en ceremoni som inkluderar utdelning av heders- och närvarobevis och examensbevis med symboliska gåvor till alla studenter.
Utbildningsaktiviteten kompletteras med vissa fritidsaktiviteter som externa resor och fysisk träning som fotboll.