Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 17 oktober, 2021 av Webadmin

Extra inkallat årsmöte ang. Al-Rashideen Moské

Alla är välkomna till Extra inkallat årsmöte i Al-Rashideen Moské idag den 17/10-2021.
Mötet hålls efter Al-Maghreb bönen.

Det gäller Al-Rashideens Moské utgifter och inkomster, detta möte gäller Al-Rashideens Moské framtid och om vi skall kunna ha den kvar.