Eid Bön

Eid Bön

ARM-20220708_eid sv

Guds frid, barmhärtighet och välsignelser:
Må Allah acceptera från oss och från dig lydnaden..

Administrationen av Al-Rashideen-moskén i staden Gävle riktar sina varmaste lyckönskningar och välsignelser till det muslimska samfundet i staden Gävle och de allmänna muslimerna överallt med anledning av den välsignade Eid Al-Adha, må Gud föra tillbaka det till oss och den islamiska nationen i Jemen och välsignelser.

Moskéadministrationen är glad att kunna bjuda in dig att utföra Eid-böneritualen i vår moské på lördag i två omgångar:

Den första omgången: för invånare i staden, klockan 8:00
Den andra omgången: för invånare utanför staden klockan 09:00

Där hela övervåningen var avsatt för män och hela undervåningen för kvinnor. Vi uppmanar våra bröder och systrar att samarbeta med mottagningskommittéerna så att vi kan utföra bön organiserat.

Moskéförvaltningen meddelar också att det inte är möjligt att hålla Eid-festen av skäl utanför vår kontroll.

Gott nytt år
Guds frid, barmhärtighet och välsignelser

Al-Rashideen-moskéns administration 07/08/2022

End of content

End of content