Information om Bidragen

Information om Bidragen

Bismillah Alrahman Alrahim

Vi vill först tacka er alla som har ställt upp med att att bidra till Al-rashideen Stiftelse.

Ni är alla välkomna att besöka oss om ni vill veta var bidragen gått, vi kommer att hålla öppethus på plats

onsdag den 8 december mellan klockan 11:00 – 16:00.

Vi har också telefontider på följande dagar nedan

Telefonnummer 076 – 000 37 27.

09 december torsdag 09:00-12:00
10 december Fredag 14:00 – 17:00
11 december Lördag 09:00 – 12:00
12 december Söndag 09:00 – 11:00

Al-Rashideen Stiftelse.

Från och med 3 december 2021 gäller följande regler.

Från och med 3 december 2021 gäller följande regler för Al-Rashideen Moské och dess besökare.

  • Vi utför två fredagsböner första bönen startar 11:46 och andra fredags bönen startar 12:15.
  • Personer befinna sig i våra lokaler måste hålla ett avstånd på 1 meter.
  • Om du är förkyld skall du hålla dig hemma och inte komma till moskén.
  • Översättningen till svenska kommer inte utföras.
  • Fredagsbön kommer hållas i max 20minuter.

End of content

End of content