Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 12 februari, 2022 av Webadmin

Information Sveriges Imamråd

Pressmeddelande med anledning av rapportering kring socialtjänstens omhändertagande av barn
Sveriges Imamrad uttrycker oro för den senaste tides uppmärksammande av socialtjänstens
omhändertagande av barn.
Rädet är eniga i att:

 • Det är viktigt att berörda familjer ges moraliskt stöd och fär praktisk hjälp med att nyttja sin
  juridiska rätt för att utredas lagenligt.
 • Klagomäl om tjänstemän inom socialtjänsten som misstänks för att ha utövat maktmissbruk bör
  omedelbart utredas.
 • Imamer bör göra sitt yttersta för att motverka hatretoriken som spridit sig, upplysa sina respektive
  församlingar om osämjans frö som säs i samhället och hur man konstruktivt kan bidra med positiv
  förändring.
 • Imamer kan bistà med kunskap för att minska friktion, genom att förmedla socialtjänstens roll till
  sina respektive församlingar samt bistä med kunskap om interkulturell kommunikation till
  socialtjänsten.
 • Aktörer inom politiken och media spelar en viktig roll i arbetet med att stävjan hatretorik.
 • Spridning av desinformation inom och utanför rikets gränser samt uppvigling mot Sverige och dess
  befolkning fördöms i hardaste ordalag.
 • Dialog och gemene invânares bästa bör vara den främsta utgängspunkten i alt arbete.
  Vid pennan,
  Sveriges Imamrad
  2022-02-10
  Stockholm