Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 16 december, 2021 av Webadmin

Abu Huraira

Abu Huraira berättade att profeten Muhammed sade:
Gud, den Allsmäktige, är god och accepterar bara det goda. Gud har befallt de rättrogna att göra detsamma som Han befallt sina budbärare. Den Allsmäktige har sagt: ”Budbärare! Ät av det goda och handla rättskaffens.” Och Gud Allsmäktig har sagt: ”Ni som tror! Ät av allt det goda Vi försett er med.” Sedan berättade han liknelsen om en man som efter en lång resa är ovårdad och dammig. I det tillståndet lyfter han sina händer mot himlen och åkallar Herren, medan hans föda är otillåten, hans dryck otillåten, hans kläder otillåtna och hans försörjning otillåten. Hur kan en sådan man bli bönhörd?
(Muslim)
1 Koranen 23:51
2 Koranen 2:172