Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 16 december, 2021 av Webadmin

Abu Huraira ’Abd ar-Rahman ibn Sakhr

Abu Huraira ’Abd ar-Rahman ibn Sakhr berättade att profeten Muhammed sade:
Undvik det som jag har förbjudit er. Gör så mycket som möjligt av det jag påbjudit. Det enda som tillintetgjorde dem som levde före er, var deras överdrivna frågvishet och dispyterna med deras profeter.
(Bukhari och Muslim)