Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 10 december, 2021 av Webadmin

Umars son

Umars son berättade att profeten Muhammad sade:
Jag har blivit beordrad att kämpa mot människorna till de vittnar om att det inte finns någon gud utom Gud och tills de utför bönen och betalar zakat . Om de gör detta, kommer de att få mitt beskydd för sina liv och sin egendom, såvida de inte bryter mot islams lag. För sådant kommer de att få svara inför Gud, den Allsmäktige.
(Bukhari och Muslim)
1 Islam föreskriver att konvertering ska ske av övertygelse och inte med tvång. Koranen säger ”inget tvång i religionen”. I en annan vers säger den Allsmäktige: ”Bjud in till din Herres väg med visdom och goda gärningar, och diskutera med dem på bästa sätt”. Att gå ut i krig är påbjudet endast mot vissa människor, t ex sådana som angriper ett islamiskt land, de som förbjuder att islam sprids på fredlig väg samt avfällingar.