Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Umm ’Abdullah, ’A’isha

Umm ’Abdullah, ’A’isha, de troendes moder , berättade att profeten Muhammed sade:
Om någon inför nya påfund i denna vår sak , kommer dessa aldrig att accepteras.
(Bukhari och Muslim)

I en annan version enligt Muslim:
Den som gör något som inte överensstämmer med vår sak kommer inte att få sin gärning accepterad.
1 Alla profeten Muhammeds hustrur kallades så.
2 Dvs Guds ord och profeten Muhammeds exempel, Koranen och sunna.