Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Abu Hafs

Den andra kalifen , (Abu Hafs) ’Umar ibn al-Khattab berättade att han hörde profeten Muhammed säga:
Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Således har den som haft för avsikt att emigrera för Guds och profeten Muhammeds skull, emigrerat för Guds och profeten Muhammeds skull. Den, vars avsikt varit att emigrera för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till sin hustru, har emigrerat av den orsak han valt.
(Bukhari & Muslim)
1 Kaliferna brukade ibland kallas ”Amir al-Mu’minin”, ”de troendes befälhavare”
2 När profetens följeslagare, sahaba , nämns, brukar muslimer be Gud att uppskatta dem.
3 Här menas att emigrera av religiösa skäl. I detta fall åsyftas flytten från Mekka till Medina.