Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Dari berättade att profeten sade:
Religion är uppriktighet. Vi frågade: Mot vem? Han svarade: Mot Gud och Hans bok, mot Hans sändebud, mot muslimerna och deras ledare.
(Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.