Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Abu ’Abdullah an-Nu’man

Abu ’Abdullah an-Nu’man, Bashirs son, berättade att profeten Muhammed sade:
Det som är tillåtet är klart och tydligt, det som är förbjudet är klart och tydligt och mellan dem finns tveksamheter som få känner till. Den som håller sig borta från tveksamheterna kan känna sig säker beträffande sin tro och sin heder, medan den som ägnar sig åt dem (till sist) hemfaller åt det förbjudna, precis som en fåraherde som låter sina djur beta runt en helgedom dit djuren inte får gå. Alla kungar har med rätta en helgedom och Guds helgedom är Hans förbud. Det finns en kroppsdel som påverkar hela kroppen. Om den är frisk, är hela kroppen frisk och om den blir sjuk, blir hela kroppen sjuk. Den kroppsdelen är hjärtat.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet diin översätts vanligen med ”religion”. Ordet ”livsåskådning” är kanske mer rättvisande, då det arabiska ordet innefattar en helhetssyn på livet, andligt och profant, inkluderande detta liv och det tillkommande.
2 Det arabiska ordet haram används för att beteckna både ”förbjudet” och ”heligt”.