Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Abu Abd-ar-Rahman

Abu Abd-ar-Rahman ’Abdullah, ’Umar ibn al-Khattabs son, berättade att profeten Muhammed sade:
Islam är byggd på fem (pelare) : Att vittna om att det inte finns någon gud förutom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att utföra bönen, betala zakat , vallfärda till Ka’ba och fasta i månaden Ramadan.
(Bukhari och Muslim)
1 Ordet ”pelare” finns inte i den arabiska texten men är en allmänt accepterad term i sammanhanget.