Information Alrashideen Moské

Publicerad datum: 2 december, 2021 av Webadmin

Abu Abd Ar-Rahman

Abu Abd ar-Rahman ’Abdullah ibn Mas’ud sade att profeten Muhammed, den sanningsenlige och betrodde, berättade:
Sannerligen är det så, att var och en av er skapats i edra mödrars magar. I fyrtio dagar likt ett frö, sedan som en hängande klump under lika lång tid, sedan som en tuggad bit kött under lika lång tid. Därefter sänds den ängel ner till er, som blåser in livets ande och som fått befallning om fyra saker: Att skriva ner livslott , livslängd, gärningar och om livet blir lyckligt eller olyckligt. Vid Gud, den Ende utan like, sannerligen kommer somliga bland er att bete sig som Paradisets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Helvetets invånare och alltså hamna där. Andra kommer att bete sig som Helvetets invånare tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet. Då kommer det som redan skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som Paradisets invånare och alltså hamna där.
(Bukhari och Muslim)
1 Det arabiska ordet ’alaqa betecknar något som hänger sig fast likt en blodigel, dvs såsom embryot hänger sig fast i livmoderväggen.
2 Detta är den bokstavliga betydelsen av ordet mudgha . Numera vet vi att embryot i ett visst stadium påminner om en oformlig köttbit med ett tandavtryck (ryggraden) i.
3 Det arabiska ordet rizq har flera betydelser – försörjning, lycka, dagligt bröd, mm.